Alle blogartikelen en foto's1 op deze website vallen onder de volgende Creative Commons licentie. 

Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-SA 4.0)

Dit betekent dat:

Je bent vrij om:

  • het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
  • De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

 Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

  • GelijkDelen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

Deze tekst is letterlijk overgenomen van de site van Creative Commons.

De volledige tekst van deze licentie is hier te vinden.

1. Foto's in het fotoalbum Familie is uitgesloten van deze licentie. Ook alle informatie uit de stamboom is uitgesloten van deze licentie.

 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
advertentie:
voor een vertrouwd gevoel